Ellen Lobb
m: 905 67 698
e: ellenlobb@gmail.com
 
Åpningstider
fra kl.1200 til kl.1600
HELE JULI: TOR til LØR

 

 

 

 

Ellen Lobb er billedkunstner og skildrer tema om hav i grafikk og maleri.
I sitt atelier/verksted på øvre Klåholmen, Kilandveien 34, (se etter skilt langs veien) inviterer hun i sommer til salgsutstillingen «BLÅTT». Nye bilder i blått med bladgull som man lett kan drømme seg bort i...

UTSTILLINGSÅPNING SØN 02.07.
fra kl.1400 til kl.1700.

Også i kafeen til Linns Lysstøperi blir Ellens bilder å finne. Her kan man kjøpe kunst «rett fra veggen», og utstillingen vil derfor kunne endre seg underveis.